Værdigrundlag

Værdigrundlag for HBK

HBKs værdi grundlag er kendetegnet ved:

  • HBK er en traditionsrig klub med en markant historie som anvendes og som der værnes om.
  • I HBK er fairplay og god opførsel på og uden for banen i højsæde.
  • Klubben bygger på frivillighed, stort engagement og loyalitet, vilje til at tage ansvar og udvise respekt.
  • Det sociale, den gode hyggelige omgangstone også på tværs af alder og kunnen vægtes højt i HBK.
  • HBK’s ledelse arbejder løbende for at klubben er en kendt og værdsat idrætsklub.
  • HBK arbejder for at der bredt informeres internet som eksternt om klubbens planer og mål på kort og langsigtet.
  • Træningen i HBK har en høj badmintonfaglig kvalitet med fokus på den enkelte spillers badmintonmæssige udvikling

Oprykning til 3. division 2019