Klubnyheder

Opdaterede Covid-19 retningslinjer for Horsens Badminton Klub ungdom

25.10.2020

Så kom der nye restriktioner i kampen mod Covid-19.

På pressemødet fredag aften og i retningslinjerne fra Kulturministeriet fremgår det, at børn og unge op til 21 år heldigvis stadig må dyrke sport i grupper på op til 50 personer (gældende retningslinjer skal selvfølgelig fortsat overholdes). Derfor kan vi i store træk fortsætte ungdomstræning, stævner og ungdomsholdkampe som hidtil. Dog med følgende ændringer:

- Der skal fra torsdag d. 29/10 bæres mundbind fra man kommer ind ad fordøren til hallen indtil man sidder i cafeteriet eller på bænken i hallen. Dette skyldes at dette områdes er offentligt rum.

- Forældre (vokse over 21år) vil fra mandag d. 26/10 ikke have adgang i hallen, men henvises til cafeteriet i stedet for. Dette er for at sikre, at vi kan overholde forsamlingsforbudet på de 10 personer.

Der vil dog være undtagelser for Miniton holdene, hvor der må være max 10 forældre i hallen. Dette skyldes at forældre vil være en del af træningen.

Der kan komme opdateringer de følgende dage, hvis der kommer yderlige præciseringer fra Dansk Badminton Forbund.

Vi håber at I forældre fortsat vil bakke om omkring disse restriktioner, så vi kan sikre at der stadig kan spilles badminton de næste mange måneder.


Til de U17/19 spillere der spiller på seniortræningshold. Vil der komme særskilt information omkring ændringer retningslinjer.

På vegne af ungdomsudvalget i HBK

Jeppe Kjeldbjerg