Klubnyheder

Coronavirus (COVID-19)

21.03.2020

Kære idrætsforeninger 

Horsens Kommune har 12. marts skrevet ud i forbindelse med initiativer omkring inddæmning af Coronavirus, at alle kommunale indendørs idrætsanlæg er lukkede indtil 30. marts.

Siden har myndighederne besluttet at forbyde forsamlinger over 10 personer, herunder også i foreninger og idrætshold samt en generel henstilling til at holde afstand, når man færdes i det offentlige rum.
Horsens Kommune finder det derfor ikke hensigtsmæssigt, at idrætsaktiviteter, hvor der jo i langt de fleste tilfælde er en tæt kropskontakt, fortsætter på de kommunale udeanlæg, uanset om der er mindre end 10 deltagere. 

De kommunale kunstgræsanlæg lukkes derfor for adgang og for muligheden for at tænde banelyset. Foreningerne skal desuden aflyse alt træning på de øvrige kommunale ude- som indeanlæg. 

Vi henstiller til, at I deler denne information med foreningens trænere og medlemmer, så der heller ikke foregår selvorganiseret træning på de kommunale anlæg. 

Vi ønsker alle at bakke op om myndighedernes anbefalinger i forhold til hurtigst muligt at få inddæmmet coronavirus. Det tænker vi også, er i foreningslivets interesse. 

Med venlig hilsen
Henrik Koch Fritidskonsulent
Telefon direkte: 76292318 Mobil: 29926878 Mail: [email protected]
Kultur og Medborgerskab Fritidsafdelingen
Rådhustorvet 4 8700 Horsens