Klubnyheder

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

29.05.2019

Bestyrelsen i Horsens Badminton Klub indkalder til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 12. juni kl. 18.00, i Horsens Badmintonhal.

Eneste punkt på dagsordenen.

Endelig vedtagelse af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer efter behandling og enstemmig vedtagelse på den ordinære generalforsamling 28. maj 2019

Med venlig hilsen
Bestyrelsen