The Cave - forældre

Velkommen til The Cave - forældre

The Cave er HBK's motionsrum, hvor man som forældre til registrerede ungdomsspillere, kan tilmelde sig og benytte faciliteterne, f.eks. mens barnet/børnene træner i hallen.


Der vil være begrænsning på antallet af forældremedlemmer, så derfor skal du tilmelde på denne side, under fanen "Tilmelding".


Herefter bliver du placeret på en venteliste til "holdet" og du vil få besked på det tidspunkt, at du har fået en plads.


Lokalerne vil være åbne i hallens åbningstider.


God fornøjelse!